El futur dels viatges espacials de l’ésser humà i l’ADN d’algunes espècies…

astronautes http://www.radandesintec.com

L’ésser humà afronta en les properes dècades un repte fonamental: aconseguir la viabilitat de colonitzar altres planetes, amb el desenvolupament de noves tecnologies i l’ajut de l’enginyeria genètica, per evitar desaparèixer abans que la raça humana es pugui extingir per causes diverses (hi ha hagut cinc extincions massives a la Terra fins avui) a causa de la natura violenta de l’univers. Com il·lustra el vídeo que podem veure abaix, per aconseguir colonitzar altres planetes, serà fonamental adaptar genèticament alguns éssers humans a les condicions de vida d’aquests nous móns, i això podria implicar la generació, no exempta de problemes ètics,d’astronautes amb ADN híbrid, que podria incloure gens d’espècies com les rates o les paneroles, éssers vivents molt resistents a condicions molt severes. Científics de tot el món treballen en aquesta hipòtesi. Éssers vius que suposen plagues punyents a la Terra podrien ser claus per a la supervivència dels humans…